Job Vacancy

Image

Contact: Miss Liao

Address: No.6, Ln. 17, Niupu S. Rd., Xiangshan Dist., Hsinchu City 300

Tel: +886-3-538-6189#122

Fax: +886-3-530-7939

More job opportunity on Wei Kuang Autotech Co.,Ltd